Engedelmesség

„Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el.” 1Királyok 17,5 Van egy különc szokásom: minden évemet elnevezem lehetőleg az év elején. Ez az év az Engedelmesség nevet kapta, mivel már a múlt év végén Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy engedelmeskednem kell: az Ő igéjének és a férjemnek. Volt egy dolog, amiben megakadtam az […]

Helyettesítő áldozat

„Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt?” 1 Sámuel 15:22 A lelki munkában – területtől függetlenül – a szolgálat és az áldozathozatal szinte szinonimává forrt össze, a gyakorlati különbségek ellenére is. Istenünk szolgálatára vagyunk felszólítva, amely minden alkalommal valamilyen áldozattal jár, viszont a szolgálat örömei […]

Szolgálati ritmus

„Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el.” 4 Mózes 9,23a Izráel népe pusztai vándorlásának időszaka nem a vándorlók megelégedettségéről és könnyen kezelhetőségéről lett híres. Zúgolódásuk szinte szünet nélküli volt, hálájuk ideig-óráig tartott csupán, és engedetlenségükkel mintha újabb és újabb rekordokat kívántak volna megdönteni. Az az igeszakasz, ahonnan a […]

Kivitelezés

„Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál…” 1Sámuel 15,22b Van néhány közhasználatban levő kijelentés, amelyek önmagukban ugyan igazak, de Jézus tanítványai nem „élvezhetik” ajándékait. Például a hívő ember, de legfőképpen a szolgálattevő nem takarózhat az „Ártatlan, amíg bűnössége nem bizonyított!” felfogással, mert, ha csak gyanúba keveredik, már csorbult a szolgálata. Az „Egy fecske nem csinál […]

Engedelmesség és kőveder

„Bármit mond nektek, tegyétek meg!” János 2,5a A kánai menyegző történetét nagyon gyakran olvassuk, tanítjuk a vasárnapi iskolában, hiszen ez volt Jézus első csodatétele. Mégis, amikor most, legutóbb ezt az Igét az Úr újból elém hozta, új fényben ragyogott minden egyes szava, és személyes üzenet lett nekem, amit szeretnék veletek is megosztani. Bármit mond nektek, […]