Isten célja

„Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.” – 2 Királyok 5:15 Istennek sokkal nagyobb célja volt Naamán meggyógyításával, mint az, hogy megszabadítsa fizikai szenvedéseitől. Isten azért adott betegséget ennek az erős vitéznek a testébe, és azért rendelte el, hogy egy izráelita kislány legyen feleségének szolgálója, hogy Naamán megérthesse: nincs máshol […]

Örömnap (Nehémiás 12 )

Jeruzsálem várfalának a fölszentelésekor nagy örömöt szerzett Isten a népnek. Az asszonyok és gyermekek is vigadoztak, és Jeruzsálem ujjongása nagyon messzire elhallatszott. (43.v.) Mi is történt tulajdonképpen ezen az ünnepen és ezt megelőzően? Összegyűjtötték a lévitákat (a szolgálattevőket), akik megtisztították magukat, a népet, a kapukat és a várfalat is. (Milyen jó lenne, ha minden ünnepünk […]

A reménység Istene

Olykor a tél igen hosszúnak tűnhet. Szűnni nem akaró korlátozások, növekvő zűrzavar és lázadás mindenfelé. Különösen nehéz reménykedve várni a megújulásra, amikor életünk minden területén (természetben, lelkiekben és kapcsolatainkban is) hideg sivárságot tapasztalunk. Ha ismerős számodra ez az állapot, kedves testvérem, akkor bátorodjunk most együtt a Dávid szavai és példája által! „Csak Istenben nyugodjál meg […]

Az ünnephez szükséges megtisztulás

„Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak…” – Máté 21:12 Jézus kétszer tisztította meg a jeruzsálemi templomot azoktól, akik üzletelésükkel kigúnyolták az Isten által elrendelt áldozati szertartásokat. Ez először szolgálatának elején történt meg (Jn. 2:13-25), majd szolgálatának végéhez közeledve, mielőtt betegeket gyógyított volna és a gyermekek „Hozsannát!” kiálthattak […]

Szívkontroll (Nehémiás 13, 4-9)

„Eljásib pap, aki Istenünk háza kamráinak a felügyelője volt” … „átengedett neki egy nagy kamrát” (4-5.v.) Mindegy, hogy kinek. Lényeg, hogy átengedte. Átengedte valakinek azt a területet, ami Isten tulajdona volt. Ekkor kezdődtek a problémák. Az Ige szerint testünk az Isten temploma. (1Kor 6,19) Szeretjük mondani, énekelni, hogy a szívünkben is Ő lakik. De vajon […]

Siker

„És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” – Máté 28:20 Nem véletlen, hogy ezt az ígéretet egy „és” szócska összeköti a nagy misszióparanccsal. Ez azt jelenti, hogy Jézus ígérete feltételhez van kötve. Csak azok számára érvényes, akik pozitívan válaszolnak az ő misszióra és tanítványozásra való felhívására. A Megváltó ígérete nem Istennek a […]

Nemzeti megújulás (Nehémiás 9)

Azzal kezdődött, hogy megalázkodtak. Nem kerestek többé kifogást bűneikre, nem mutogattak ujjal egymásra. Egyszerűen csak magukba szálltak. Előre meghatározott napon böjtöltek, gyászba öltöztek, és port hintettek a fejükre. (1.v.) Szükség volt erre? Mint később kiderül az ok az volt, hogy felismerték: saját földjükön kiszolgáltatottak lettek, és nyomorgattatnak. Elkülönültek minden idegentől, akik akadályt jelentettek volna odaszánásukban. […]

Tanítványozás

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” – Máté 28:18-20 Sokan a hívők közül azt gondolják, hogy ha nyitottak az alkalmi bizonyságtevésre vagy résztvesznek gyülekezetük evangélizációs programjaiban, akkor eleget tettek a misszióparancsnak. Természetesen az evangélium hirdetéséhez hozzátartozik a bizonyságtevés […]