Amikor Isten indít valamire – Nehémiás 7,4-60

„Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az elöljárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket.” (5.v.) Hmm… érdekes. Egyszer Dávid is tartott népszámlálást, de arra nem Isten indította őt, hanem a Sátán. (1Krón 21,1) Ugyanaz a cselekedet, mégis, ha Isten a forrás, abból áldás fakad, ám ha a gonosz, annak keserű következményei […]

Vezéregyéniségek – Nehémiás 7,1-3

Nehémiás vezérré tette testvérét, Hanánit és Hananját, a vár parancsnokát. Korrupció? Aligha. Utóbbi vezérré választása meg is van indokolva: „sokkal hűségesebb és istenfélőbb volt másoknál.” (2.v.) Az sem véletlen, hogy két személyt tett vezetővé. Talán a feladat nagysága miatt is, de az elszámoltathatóságért is. Nem, nem volt különbségtétel. Milyen sokan szeretnének vezetők lenni (és lesznek […]

Ne add fel, mert Isten sem adja fel

„Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval…” – 2 Móz. 6:1 A Mózes és a fáraó közötti első találkozás csak rontott a zsidók helyzetén. Ez konfliktushoz vezetett Mózes és Izráel népe között, ő pedig ismét kész volt lemondani elhívásáról (2Móz. 5:22-23). Azonban ez a látszólagos akadály nemhogy nem nehezítette Isten […]

Ne add fel, mert Isten alkalmassá tesz

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” – 2 Móz. 4:12 Mózes nyolc ellenkezéséből három a beszéddel kapcsolatos hiányosságairól szólt (2Móz. 4:10, 6:12, 30). Aggodalma csillapodott, amikor Isten Áront bízta meg azzal, hogy helyette beszéljen a fáraó előtt. Azonban az első akadály megjelenésekor Mózes ismét beszédbeli ügyetlenségére hivatkozott […]

Ne add fel, mert Isten bizonyít melletted

„Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, atyáik Istene.” – 2 Móz. 4:5 Mózes nem keveset aggódott azért, hogy vajon miként fogja őt népe fogadni, mint atyáik Istenének küldöttjét. Ezért, a megfelelő időben, Isten igazolta őt Áron szavai és a Mózes által tett jelek folytán, a nép pedig hitt (2Móz. 4:30-31). Vannak olyan időszakok, […]

„Édesapa a parancsnok“

Különös időket élünk. Úgy gondolom, diáknak, tanárnak egyaránt hiányzik a hagyományos tanulás az iskolában. Arra is felfigyeltem azonban, ahogyan diákokkkal, szülőkkel, tanárokkal beszélgettem az iskolaév elején, amíg még járhattunk iskolába, hogy kimondva-kimondatlanul ott feszült a kérdés minenkinben: Hogyan tovább? Mi lesz a jövőben? Valóban, jogos a kérdés. Hisz egyik napról a másikra annyi a változás, […]

Ne add fel, mert Isten veled lesz

„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek.” – 2 Móz. 3:12 Mózes nem kevesebb, mint nyolcszor próbálkozott meg azzal, hogy visszautasítsa Isten hívását és lemondjon arról a feladatáról, hogy kivezesse Izráel népét Egyiptomból. Isten azonban minden egyes alkalommal megerősítette őt, hogy szembeszállhasson a fáraóval és, hogy eredményesen meggyőzze a zsidókat szabadulásuk valóságáról. Mózes első […]

Egy helytelen motiváció

„Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.  Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa.” – Máté 18:23-24 Jézus a megfizethetetlen adósság példáját arra használja, hogy helyesen ábrázolja a bűnös ember állapotának súlyosságát. Istennel szemben való bűnadósságunk kiegyenlítése önerőből lehetetlen. Az egyetlen megoldás az adósság elengedése. És […]

A hanyatlás jelei

„Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt.” – Nehémiás 1:3-4 A Nehémiáshoz jutott információk Jeruzsálem siralmas állapotáról, a […]

Szolgálatunk legjobb része

„Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”” – Lukács 10:42 Ha meg kellene neveznünk szolgálatunk legkedvesebb részét, mi lenne a válaszunk? A bibliatörténetek elmondása? Az aranymondások megtanítása? A játékok, kézimunka vagy a szabadfoglalkozások? A négyszemközti beszélgetések egy-egy gyerekkel? A közbenjáró imák? Isten szeretetének bemutatása? A szolgatársakkal való együttműködés? Az igazság az, hogy […]