Útkészítő vagy-e? (Lukács 1,1-25)

Keresztelő János feladata az útkészítés volt. Ez abban állt, „hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.” Ehhez az Illés lelkére és erejére, Szent Lélekkel való teljességre volt szükség. (17.v.) Kedves gyermektanító! Imádkozz velem, és légy kész arra, hogy Isten válasza lehess az alábbi […]

A világháló áldásai (Róma 1,8-15)

 „Mindenekelőtt hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangéliumával, hogy szüntelen megemlékezem rólatok, imádságaimban mindenkor könyörgök, bárcsak egyszer már sikerülne eljutnom hozzátok Isten akaratából. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy […]

Isten „karanténja” (12. Zsoltár)

„A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt bizony fölkelek – így szól az ÚR –, védelmembe veszem azt, aki arra vágyik.” Zsoltárok 12,6 Amikor nagyfokú a bizonytalanság, mert egyesek felelőtlenek, mások hazugok, nem nehéz pánikba esni. Persze, büszke emberek is vannak, akik elboldogulnak maguktól is – legalábbis azt gondolják – addig, míg az Élettől […]