Mivel Isten szeret, figyelmeztet

„Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, és miután magamban meghánytam vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket meg az elöljárókat… Akkor ezt mondtam: nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Hiszen én, rokonaim és legényeim is, kölcsönöztünk […]

Probléma kezelés

„Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz.” – 1 Sámuel 8:6 Íme néhány tanulság Sámueltől, hogy miként kezeljük a szolgálatunkban felmerülő problémákat. Sámuel rosszallotta azt, amit Izráel vénei megoldásként javasoltak fiai korrupciója ellen. Először is, soha ne válasszunk olyan megoldást, amely ütközne Isten akaratával, törvényével, […]

A szolga kérése

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” – Zsoltárok 90:17 Szolgálatunkhoz hozzátartozik, hogy korlátozva vagyunk. Limitált az az idő, amit a gyermekek evangélizálásával és tanítványozásával tölthetünk. Korlátozott a figyelmünk, amit a gyermekek egyéni odafigyelésére tudunk odaszánni. Véges az az időszak is, amely alatt befolyással lehetünk a gyermekekre és […]

Nyugtalanság

„És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Corá és Estáól között volt.” – Bírák 13:25 Az Úr Lelke olyan hatással volt Sámsonra, amelynek következtében Izráel eme bírája nem maradhatott közömbös népe állapotával szemben. Ennek a nyugtalanságnak a következménye pedig az volt, hogy Sámson elkezdett nagy dolgokat tenni ott, ahol éppen volt […]

Tömjén

„Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat.” Zsolt 141,2 Nemrég, születésnapomra egyik kedves munkatársamtól egy kis üvegecske tömjént kaptam. Kicsit meglepődtem. Tudtam, hogy neki fontos a templomból hozott, megszentelt tömjén. Aztán eszembe jutott, hogy Jézus is kapott születésnapjára tömjént. Utána is néztem, mi is a jelentősége a tömjénnek. A tömjén egy […]

Az Úr jóváhagyásának célja

„És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izráelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izráelnek a javára.” – 2 Sámuel 5,12 Amikor Dávid látta, hogy Isten megerősítette királyságát, ő azt is megértette, hogy Isten ezt népe javára teszi. Amint Isten jóváhagyásának örvendünk, meg kell értenünk, hogy ez nem csak a mi bátorításunk érdekében történik, […]

Az Úr jóváhagyásának ajándéka

„És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izráelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izráelnek a javára.” – 2 Sámuel 5,12 Ahogy Dávid fontolóra vette sikereit, megértette, hogy királyságának magalakulása Isten tervének része. Ellenségei feletti győzelme és hatalmának a környező királyok általi elismerése megértette Dáviddal, hogy ő Isten támogatásának örvend. Rendkívüli áldás megtapasztalni Isten […]

Helyes válaszok hamis vádakra

“Isten ugyanis, aki ezt mondta: “Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 2 Korinthus 4,6 Pál így válaszolt az őt érő vádakra. Az evangélium túl nemes ahhoz, hogy a vádakra tekintve elcsüggedjen és feladja szolgálatát (1v). Visszautasítja azokat a rágalmakat, miszerint titkos bűnöket dédelgetne vagy hogy […]

Ébredés

“Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét!” – Ezékiel 37,4 Az eszköz, amely által Isten megeleveníti a lelkükben halottakat, az az ő Szava. Ezékiel azt a parancsot kapta, hogy prófétáljon, mire a csontok egymáshoz illeszkedtek, illetve inak, hús és bőr boritotta be azokat. Majd Isten parancsára […]

Ítéletet és kegyelmet hirdető követek

„Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura.” – Malakiás 3,1 Krisztus első eljövetelével kapcsolatosan tudjuk, hogy Bemerítő János volt az, aki a népet az eljövendő haragra nézve megtérésre hívta fel (Lk. 3:7-9), pedig […]