Krisztus Egyházának diadalma

„Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta” – Máté 16:18 Krisztus ebben az ígéretében két nagyszerű igazságot mond el az Egyházról. Az első az Egyház felépítésének kétségtelen sikere. Ő nem azt ígéri, hogy az Egyház építését a sötétség […]

A bűn, amely véleményként álcázza magát

„Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: “Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?” – János 12:4-5 János evangéliumából tudjuk, hogy Júdás volt az, aki befolyásolta a tanítványokat, hogy kirtizálják Mária gesztusát. Az Igéből pedig azt is tudjuk, […]

Jézus pártunkat fogja

„De Jézus ezt mondta: “Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem.” – Márk 14:6 Az evangéliumokban többször is olvashatunk a tanítványok baklövéseiről. Ezek közül néhány feddő reakciót is vonta maguk után az Úr Jézus részéről. Hasonlóképpen történt ez a leprás Simon házában, amikor Mária, Márta és Lázár testvére jót akart tenni az ő Urával. […]

A szolgálat kritériuma

„Harmadszor is szólt hozzá: “Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: “Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: “Legeltesd az én juhaimat!” – János 21:17 Annak ellenére, hogy a többi tanítvánnyal együtt Péter is találkozott a feltámadt Krisztussal, […]

Kis hópelyhek az örömök

Két éves cuki apróságaimat kell ma bevezetnem a tél világába, szépségeibe. Feladat a javából! Az előkészített szemléltető anyagok mellé serényen hópelyheket varázsolok, egy kölcsönkért formalyukasztóval. Minden készen áll. Hangulatkeltésbe belefoglalom az ,,Ember, ember, december…” kezdetű dalocskát is, hisz valamennyire már ismerik. Éneklik is vidáman, fej bólogatva, főleg a ,,Ha- ha – ha, havazik..” résznél. (a […]