Őelőtte hajtanak térdet a halandók – 22. Zsoltár

„Őelőtte hajtanak térdet a halandók, mind, aki nem tarthatja életben a lelkét.” (30.v.) Ma igen keveseket érdekel Isten véleménye. Azonban akik Őt keresik, azok dicsérik az Urat (27.v.). Miért? Mert akik keresik Őt, azok megtalálják. Megtapasztalják segítségét és szabadítását (5-6.v.), s hogy nem veti meg a nyomorult kiáltását (25.v.). Mindezt azért a szövetségért, amelyet kötött […]

Kerti gondolatok: Metszés (6)

Kezdő kertészként még keveset tudok a metszésről, de azt már tudom, hogy van, amikor árt a metszés, s van, amikor hasznára van a növénynek. A szőlőt, a fákat, cserjéket, sőt még a kiskerti növények egy részét is meg szoktuk metszeni. A túlburjánzó növénynek nem marad energiája a gyümölcstermésre, kevesebb, gyengébb a gyümölcstermése, ezért szükséges a […]

Kerti gondolatok: Átültetés (5)

  A kertben megtörténik, hogy ezt-azt át kell ültetni. A jó kertész tudja, hogy a növénynek mi lenne a jó közeg. Tavaly néhány tő szőlőt kellett átültessek. Gondosan előkészítettem a talajt is, a növényeket is, hogy „fájdalommentes” legyen az átültetés. Természetesen az ilyen átültetett növény eleinte több gondviselést, odafigyelést, utógondozást igényel, de a többletmunka meghozza […]

Amit a Szentírással tennünk kell

„Mert Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és döntéseket.” – Ezsdrás 7,10 Mielőtt a Szentírást tanítanánk, van két fontos dolog, amit nekünk meg kell tennünk. Először is el kell határoznunk, hogy mi kutatni fogjuk az Úr törvényét. Ez sokkal több, mint egy gyors áhítat vagy […]

Csendben várni

„Jó csendben várni az Úr szabadítására.” – Jeremiás siralmai 3:26 József 13 évet töltött rabszolgaságban és fogságban, majd 9 másik évet szolgálva a fáraónak, mielőtt Isten terve beteljesült volna, amely által megmenekült a választott nép magva. Pálnak 14 viharos napba és éjszakába, illetve egy hajótörésbe került, mire eljutott a máltai barbárokhoz az evangélium üzenetével. 38 […]

A szélhez hasonlóan

„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” – János 3:8 Egy egyszerű hasonlat által Jézus számos igazságot közöl velünk arról, hogyan működik Isten Lelke a világban és az emberi szívben. A szélhez hasonlóan a Szentlelket az ember nem […]

Ne bízzunk a szolgálatunkban

„Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt!” – Jeremiás 7,4 Ebben az időszakban Júda nagyon szorult helyzetben volt. Babilon győzelme felettük elkerülhetetlen volt, a nép pedig még mindig ugyanazt a bűnt gyakorolta, ami miatt szenvedték az ellenség ostromát is. Mindezek ellenére a júdaiak inkább Isten jelenlétének […]

Bizonyságot tenni Jézusról (Lk 23,50 – 24,53)

„De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik.” (24:11) Az asszonyok elmondták a jóhírt a tanítványoknak és a többieknek, ám „szavuk csak üres beszédnek látszék”, nem hittek, mert „balgatagok és rest szívűek voltak”. Mégsem volt hiábavaló. Péter utánajár a dolgoknak, a többiek pedig megdöbbenve vitatják a dolgokat. És Jézus […]