Befektetés

„Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” – Lukács 16:9 E példázat kapcsán Jézus egy jól ismert tanítási stílust alkalmazott, amely által arra ösztönözte hallgatóit, hogy az odafennvalók iránti érdeklődésük felül kell múlja a földi dolgok iránt való rajongásukat. Ennek a példázatnak az a […]

A Megváltó kitartása

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” – Lukács 19:10 Ez az igevers megmutatja nekünk Krisztus magatartását az elveszettek megváltását illetően. A „megkeresésnek” fordított szó többről szól, mint egyszerűen kutatni valami után. Ez a kifejezés magában foglal egy olyan elszánt kitartást, amely nem adja fel, amíg a probléma megoldásra nem jut. […]

Helyreállítás

„…és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be; […]ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem.” – Kol. 4:10-11 János, akit Márknak is neveztek, csatlakozott Pálhoz és Barnabáshoz, ám amikor látta, hogy miként próbálja a sátán elferdíteni az Úr egyenes útjait, meghátrált a szolgálatból, és hazament (ApCsel 13:4-13). Pál […]

Amikor az Ige élő és ható – Nehémiás 8

Az egész nép (mindazok, akik meg tudták érteni a hallottakat) egy emberként összegyűlt a piactéren, hogy hallgassák Ezsdrás papot, amint kora reggeltől délig olvassa a törvényt. Önként tették ezt, és nagy figyelemmel, felállva hallgatták a felolvasást. Kezdéskor felemelt kezekkel, majd meghajolva, és arccal a földreborulva áldották az Istent. Aztán a papok és a léviták magyarázatát […]

Amikor Isten indít valamire – Nehémiás 7,4-60

„Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az elöljárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket.” (5.v.) Hmm… érdekes. Egyszer Dávid is tartott népszámlálást, de arra nem Isten indította őt, hanem a Sátán. (1Krón 21,1) Ugyanaz a cselekedet, mégis, ha Isten a forrás, abból áldás fakad, ám ha a gonosz, annak keserű következményei […]

Vezéregyéniségek – Nehémiás 7,1-3

Nehémiás vezérré tette testvérét, Hanánit és Hananját, a vár parancsnokát. Korrupció? Aligha. Utóbbi vezérré választása meg is van indokolva: „sokkal hűségesebb és istenfélőbb volt másoknál.” (2.v.) Az sem véletlen, hogy két személyt tett vezetővé. Talán a feladat nagysága miatt is, de az elszámoltathatóságért is. Nem, nem volt különbségtétel. Milyen sokan szeretnének vezetők lenni (és lesznek […]

Ne add fel, mert Isten sem adja fel

„Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval…” – 2 Móz. 6:1 A Mózes és a fáraó közötti első találkozás csak rontott a zsidók helyzetén. Ez konfliktushoz vezetett Mózes és Izráel népe között, ő pedig ismét kész volt lemondani elhívásáról (2Móz. 5:22-23). Azonban ez a látszólagos akadály nemhogy nem nehezítette Isten […]

Ne add fel, mert Isten alkalmassá tesz

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” – 2 Móz. 4:12 Mózes nyolc ellenkezéséből három a beszéddel kapcsolatos hiányosságairól szólt (2Móz. 4:10, 6:12, 30). Aggodalma csillapodott, amikor Isten Áront bízta meg azzal, hogy helyette beszéljen a fáraó előtt. Azonban az első akadály megjelenésekor Mózes ismét beszédbeli ügyetlenségére hivatkozott […]

Ne add fel, mert Isten bizonyít melletted

„Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, atyáik Istene.” – 2 Móz. 4:5 Mózes nem keveset aggódott azért, hogy vajon miként fogja őt népe fogadni, mint atyáik Istenének küldöttjét. Ezért, a megfelelő időben, Isten igazolta őt Áron szavai és a Mózes által tett jelek folytán, a nép pedig hitt (2Móz. 4:30-31). Vannak olyan időszakok, […]

„Édesapa a parancsnok“

Különös időket élünk. Úgy gondolom, diáknak, tanárnak egyaránt hiányzik a hagyományos tanulás az iskolában. Arra is felfigyeltem azonban, ahogyan diákokkkal, szülőkkel, tanárokkal beszélgettem az iskolaév elején, amíg még járhattunk iskolába, hogy kimondva-kimondatlanul ott feszült a kérdés minenkinben: Hogyan tovább? Mi lesz a jövőben? Valóban, jogos a kérdés. Hisz egyik napról a másikra annyi a változás, […]