Krisztus Egyházának diadalma

„Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta” – Máté 16:18 Krisztus ebben az ígéretében két nagyszerű igazságot mond el az Egyházról. Az első az Egyház felépítésének kétségtelen sikere. Ő nem azt ígéri, hogy az Egyház építését a sötétség […]

A bűn, amely véleményként álcázza magát

„Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: “Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?” – János 12:4-5 János evangéliumából tudjuk, hogy Júdás volt az, aki befolyásolta a tanítványokat, hogy kirtizálják Mária gesztusát. Az Igéből pedig azt is tudjuk, […]

Jézus pártunkat fogja

„De Jézus ezt mondta: “Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem.” – Márk 14:6 Az evangéliumokban többször is olvashatunk a tanítványok baklövéseiről. Ezek közül néhány feddő reakciót is vonta maguk után az Úr Jézus részéről. Hasonlóképpen történt ez a leprás Simon házában, amikor Mária, Márta és Lázár testvére jót akart tenni az ő Urával. […]

A szolgálat kritériuma

„Harmadszor is szólt hozzá: “Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: “Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt mondta neki: “Legeltesd az én juhaimat!” – János 21:17 Annak ellenére, hogy a többi tanítvánnyal együtt Péter is találkozott a feltámadt Krisztussal, […]

A Királyi imádói

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe […] Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” – Máté 2,1;11