Egy helytelen motiváció

„Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.  Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa.” – Máté 18:23-24 Jézus a megfizethetetlen adósság példáját arra használja, hogy helyesen ábrázolja a bűnös ember állapotának súlyosságát. Istennel szemben való bűnadósságunk kiegyenlítése önerőből lehetetlen. Az egyetlen megoldás az adósság elengedése. És […]

A hanyatlás jelei

„Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt.” – Nehémiás 1:3-4 A Nehémiáshoz jutott információk Jeruzsálem siralmas állapotáról, a […]

Szolgálatunk legjobb része

„Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”” – Lukács 10:42 Ha meg kellene neveznünk szolgálatunk legkedvesebb részét, mi lenne a válaszunk? A bibliatörténetek elmondása? Az aranymondások megtanítása? A játékok, kézimunka vagy a szabadfoglalkozások? A négyszemközti beszélgetések egy-egy gyerekkel? A közbenjáró imák? Isten szeretetének bemutatása? A szolgatársakkal való együttműködés? Az igazság az, hogy […]

A kultúra áramlatával szemben

„Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel.” – Efézus 5:18 Efézusban nemcsak Artemisz istennőt imádták (ApCsel 19:28), hanem Dionüszoszt is, a bor, a növényzet, a termékenység és az extázis istenét. A bor ünnepe alkalmával az efézusiak annyira lerészegedtek, hogy – Plátó megállapítása szerint – alig lehetett józan embert találni az […]

Amit a Szentírással tennünk kell

„Mert Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és döntéseket.” – Ezsdrás 7,10 Mielőtt a Szentírást tanítanánk, van két fontos dolog, amit nekünk meg kell tennünk. Először is el kell határoznunk, hogy mi kutatni fogjuk az Úr törvényét. Ez sokkal több, mint egy gyors áhítat vagy […]

Csendben várni

„Jó csendben várni az Úr szabadítására.” – Jeremiás siralmai 3:26 József 13 évet töltött rabszolgaságban és fogságban, majd 9 másik évet szolgálva a fáraónak, mielőtt Isten terve beteljesült volna, amely által megmenekült a választott nép magva. Pálnak 14 viharos napba és éjszakába, illetve egy hajótörésbe került, mire eljutott a máltai barbárokhoz az evangélium üzenetével. 38 […]

A rosszból jót

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította…” – 1 Mózes 50:20 József nagy megpróbáltatásokon ment keresztül Egyiptomban azért, hogy később Isten eszköze legyen sokak megmentésére. Pál Rómába tartó tengeri útja veszélyes fordulatot vett azért, mert Isten az Evangéliumot az apostolon keresztül egy előre kijelölt helyre akarta eljuttatni. Izráel útja az Ígéret földje felé […]

A szélhez hasonlóan

„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” – János 3:8 Egy egyszerű hasonlat által Jézus számos igazságot közöl velünk arról, hogyan működik Isten Lelke a világban és az emberi szívben. A szélhez hasonlóan a Szentlelket az ember nem […]

Ne bízzunk a szolgálatunkban

„Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt!” – Jeremiás 7,4 Ebben az időszakban Júda nagyon szorult helyzetben volt. Babilon győzelme felettük elkerülhetetlen volt, a nép pedig még mindig ugyanazt a bűnt gyakorolta, ami miatt szenvedték az ellenség ostromát is. Mindezek ellenére a júdaiak inkább Isten jelenlétének […]