Bizonyságot tenni Jézusról (Lk 23,50 – 24,53)

„De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik.” (24:11) Az asszonyok elmondták a jóhírt a tanítványoknak és a többieknek, ám „szavuk csak üres beszédnek látszék”, nem hittek, mert „balgatagok és rest szívűek voltak”. Mégsem volt hiábavaló. Péter utánajár a dolgoknak, a többiek pedig megdöbbenve vitatják a dolgokat. És Jézus […]

Gondolkodásbeli különbség (Lk 9,46 – 10,24)

„De Jézus …” (55., 60.v.) Isten gondolatai annyira megfoghatatlanok és érthetetlenek előttünk, hogy gyakran épp fordítva gondolkodunk, mint Ő: eltiltjuk, akit nem kellene (49-50.v.); büntetjük, s ezzel elveszítjük azt, akit megtartani kellene (54-56.v.); felcseréljük a fontossági sorrendeket (59-62.v.). Még sincs minden veszve! A Fiú (teljes egységben az Atyával) kijelenti magát, gondolatait, terveit, titkait azoknak, akiknek […]

Útkészítő vagy-e? (Lukács 1,1-25)

Keresztelő János feladata az útkészítés volt. Ez abban állt, „hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.” Ehhez az Illés lelkére és erejére, Szent Lélekkel való teljességre volt szükség. (17.v.) Kedves gyermektanító! Imádkozz velem, és légy kész arra, hogy Isten válasza lehess az alábbi […]

A világháló áldásai (Róma 1,8-15)

 „Mindenekelőtt hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangéliumával, hogy szüntelen megemlékezem rólatok, imádságaimban mindenkor könyörgök, bárcsak egyszer már sikerülne eljutnom hozzátok Isten akaratából. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy […]

Isten „karanténja” (12. Zsoltár)

„A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt bizony fölkelek – így szól az ÚR –, védelmembe veszem azt, aki arra vágyik.” Zsoltárok 12,6 Amikor nagyfokú a bizonytalanság, mert egyesek felelőtlenek, mások hazugok, nem nehéz pánikba esni. Persze, büszke emberek is vannak, akik elboldogulnak maguktól is – legalábbis azt gondolják – addig, míg az Élettől […]

Legyünk jó tanítók!

Napjaink szabadelvű és túl toleráns világában, amikor a jó fogalma is alig-alig meghatározható (mert az a jó, ami nekem jó, vagy mégsem?), ki fogja eldönteni, hogy mitől lesz jó egy tanító? Egy piacorientált társadalom eredményekért kiált, mindegy, hogy milyen áron. Az Úr munkatársaiként azonban jól tudjuk, hogy miénk csupán az építkezés, a magvetés, a plántálás, […]