Nagy öröm a városban (Apostolok Cselekedetei 8,1-40)

Csodák korábban is történtek. Volt ámítás és ámulás, minden, amit az ördög tud „produkálni”. De nem volt öröm. Mert az öröm Isten országával és a Jézus Krisztus nevével kapcsolatos, s az részesül benne, aki hisz (12.v.). A Szent Lélek munkája mindig felülírja az ördögi tudományt. Miként lehetett Filep ilyen nagyszerű eszköz? Hatékonysága talán Istennek való […]

A gyülekezetek naponként erősödtek és gyarapodtak (Apostolok Cselekedetei 16,1-5)

„A gyülekezetek pedig naponként erősödtek a hitben, és gyarapodtak lélekszámban.” (5.v.) Vajon mi lehetett másként akkor, hogy szemmel látható volt a növekedés? Bár kevés dolog derül ki e néhány sorban, ezeket is érdemes megfigyelni, végiggondolni. 1) Pál végigjárta a gyülekezeteket, s hangsúlyozta az apostolok és vének által hozott rendeléseket, amelyek az egység érdekében születtek. 2) […]

 „Minden jó, ha a vége jó!” (Apostolok Cselekedetei 9,31-43)

Utólag visszatekintve életünk egy-egy eseményére, könnyű megállapítani a fenti kijelentést. De ki képes előre látni, hogy valaminek jó lesz-e a vége a zűrzavar kellős közepén? Senki és bárki. Senki emberfia nem ismeri a jövőt, de bárki, aki Istent szereti, rendelkezik az ígérettel, hogy annak végül minden javára lesz. (Róma 8:28) Erre hittel rá lehet állni, […]

Jézus vendégségben (Lukács 14,1-35)

„amikor meghívnak, menj és ülj le az utolsó helyre…” (10.v.) Elfogadta a meghívást, nem úgy, mint azok, akik a gazda meghívására mindenféle kifogást kerestek. Elfogadta, annak ellenére, hogy ismerte a mögöttes szándékot. Mert ezt a lehetőséget is megragadta, hogy bemutassa az Isten országát. Megközelíthető volt mindenki számára, mindenkihez volt szava. Együtt evett a társadalom „krémjével” […]

Megtérés, megbánás, megbocsátás (Lukács 17,1-37)

„…ha megtér, bocsáss meg néki.” (3.v.) „‹Megbántam›; megbocsáss néki.” (4.v.) Akár hétszer is naponta. Tanítóként sokszor szembesülök bocsánatkéréssel és a megbocsátás szükségességével. Bár a megbocsátás bocsánatkéréstől független kell legyen (hogy mi magunk szabaduljunk a tehertől), mennyivel inkább meg kell bocsátani akkor, ha a megbánás, bocsánatkérés őszinte (hogy embertársunk is szabaduljon a tehertől). Ugyanakkor nagyon fontos […]

Múlt, jelen, jövő 78. Zsoltár

A múlt Isten hűségéről, jóságáról és szeretetéről beszél. S az emberek hűtlenségéről, követelőzéseiről és hálátlanságáról. Isten az, Aki folyamatosan ad (ételt, italt, lakhelyet, vezetést, oltalmat), s nem szűnik meg szeretni minden megbántottsága és fájdalma ellenére. Erről az Istenről beszélni kell az utódoknak: mert nekünk is meséltek az elődök (3.v.); mert parancs (5.v.); hogy ők is […]

Őelőtte hajtanak térdet a halandók – 22. Zsoltár

„Őelőtte hajtanak térdet a halandók, mind, aki nem tarthatja életben a lelkét.” (30.v.) Ma igen keveseket érdekel Isten véleménye. Azonban akik Őt keresik, azok dicsérik az Urat (27.v.). Miért? Mert akik keresik Őt, azok megtalálják. Megtapasztalják segítségét és szabadítását (5-6.v.), s hogy nem veti meg a nyomorult kiáltását (25.v.). Mindezt azért a szövetségért, amelyet kötött […]