Szabadulás a félelemtől (bibliai verseny)

-Szép álmokat! – mondta apa, és azzal becsukta maga után Dorka és Kristóf szobájának ajtaját.

A szobára sötétség borult. Csak a Hold fénye világított be az ablakon. Dorka magára húzta a paplant, éppen csak a feje búbja látszott ki alóla. A szoba másik felében Kristóf is összegömbölyödött a takaró alatt. A lehető legkisebbre húzta össze magát.

-Szerintem igaza van apának – szólalt meg elsőnek Kristóf. – Már nagyok vagyunk, és nem aludhatunk míg a világ lámpafénynél.

-Hát, annak a kis éjjeli lámpának igazán nincs erős fénye! Szerintem jobb volt lámpafénynél aludni, mint így, koromsötétben – érvelt Dorka.

-Nincs mitől félnünk. Apával együtt ellenőriztük néhány perce a szekrényeket, és a te kedvedért még az ágyak alá is benéztünk. Láthattuk, hogy senki és semmi nincs a szobánkban rajtunk kívül.

-Persze, láttam. De azért mégis félek egy icipicit – suttogta Dorka.

-Hát… az igazat megvallva, … én is jobban szeretem, ha mindent látok – vallotta be Kristóf. – De most próbáljunk aludni!

A szobában néma csend ült. Csak a falióra végezte kitartóan feladatát: tikk-takk, tikk-takk. Már néhányszor békésen körbejárt a legkeskenyebb mutató, amikor egy suttogó hang megszólalt a szoba egyik sarkából:

-Kristóóóóf! Alszol?

-Nem bírok aludni – jött a válasz.

-Én sem – szólt az előbbi hang. – Folyton az a csúnya rajzfilmfigura jut eszembe, amelyet a tegnap láttunk.

-Én meg attól tartok, hogy nem ellenőriztük elég alaposan a szobát, mielőtt apa kiment.

-Butaság – váltott határozott hangnemre Dorka. – Szerintem senki nincs a szobánkban rajtunk kívül.

-Igazad van. Most már tényleg ideje, hogy elaludjunk.

A gyerekek ismét magukra húzták a takarót, épp csak annyi rést hagytak, hogy lélegezni tudjanak. Teltek a percek… Negyedóra …. Félóra… És egyszer csak hang hallatszott, ezúttal a szoba másik feléből.

-Dorkaaaa! Ébren vagy?

-Igen

-Tudod mi jutott eszembe? Imádkozzunk, hogy tudjunk elaludni.

-Remek ötlet! Hogy nem jutott eszünkbe mostanig?

Reggel Dorka álmosan dörzsölte a szemét, amikor apa belépett a szobába. Kristóf még az igazak álmát aludta.

-Jó reggelt gyerekek!

-Jó reggel! – köszönt vissza Dorka.

-Jó reggelt! – szólalt meg végre Kristóf is

-Hogy aludtatok?

-Hát, … elég későn aludtunk el – válaszolt Kristóf.

-Egy kicsit féltünk – vallotta be Dorka -, de miután imádkoztunk, végül sikerült elaludnunk.

-Nagyon bölcsen tettétek, hogy imádkoztatok – helyeselte apa a hallottakat. – Mert az Úr Jézus meg tud szabadítani a félelemtől. A Bibliában az áll, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak Lelkét. És amíg nem ez a Lélek van az emberben, addig bizony erőt vehet rajta a félelem.

-Milyen lélekről beszélsz, apa? – kérdezte kíváncsian Dorka.

-A Szent Szellemről beszélek. Az Úr Jézus megígérte a tanítványainak, hogy miután elmegy, elküldi a Vigasztalót számukra. Azt is mondta, hogy erőt fognak kapni, amikor eljön a Szent Szellem. Erre az erőre volt szükségük a tanítványoknak, és nekem is, meg nektek is erre van szükségetek. Képzeljétek, nem csak veletek fordult elő, hogy a félelem a hatalmába kerített, hanem volt idő, amikor a tanítványok is féltek. Miután az Úr Jézust keresztre feszítették, bezárkóztak egy szobába, és nem mertek kijönni a zsidóktól való félelem miatt. Néhány héttel később, pünkösdkor, a teremben, ahol együtt voltak, sebesen zúgó szél hallatszott, és lángnyelvekhez hasonló formában leszállt rájuk a Szent Szellem, és betöltötte őket. Rögtön erőt és bátorságot kaptak. Kimentek az emberek közé, Isten dicsőítették, és hirdették az evangéliumot.

-Apa, én is szeretnék ilyen bátorságot kapni, mint a tanítványok! – mondta vágyakozva Kristóf.

-Én is szeretném, ha az a Lélek élne bennem! – így Dorka.

-Hát, ehhez először is a szívetekbe kell fogadnotok az Úr Jézust, majd imában lehet kérni az Atyától a Szent Szellemet – magyarázta apa. – A Lukács 11, 11-13-ban mondja az Úr Jézus: „Ugyan, melyik apa az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér. Vagy, ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle!”

-Apa, szeretném, ha imádkoznánk ezért!

-Én is szeretném!

Megjegyzés: Egyes bibliafordításokban Szent Szellem, más fordításokban Szentlélek szerepel. Mindkettő a Szentháromság harmadik személyének megnevezése. A Biblia még a Pártfogó, Vigasztaló, Igazság Lelke megnevezéseket is használja.

A Márk evangéliumának 1. részében olvashatjuk, hogy az Úr Jézusra galamb formájában szállt le a Szent Szellem.

 

 

János evangéliuma, 14. rész

 15„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat,

 16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

 17az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” 

János evangéliuma, 20. rész

19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!

20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.

Apostolok cselekedetei, 2. rész

1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,

2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.

3 Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.

4 Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy szóljanak.

5 Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek.

6 Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.

7 Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?

8 Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén:

9 pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában,

10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények,

11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.”

 

Dorka kalandjai – bibliai pályázat

A 4. forduló feladatai

 

 1. Válaszolj a kérdésekre:

 

Miből tudhatjuk meg, hogy a tanítványok féltek az Úr Jézus keresztre feszítését követő napokban?

…………………………………………………………………

Miből tudhatjuk meg, hogy a tanítványok nem féltek, miután rájuk szállt a Szent Szellem?

…………………………………………………………………

 

 1. Igaz, vagy hamis?

 

 1. A tanítványok húsvétkor kapták meg a Szent Szellemet.
 2. Pünkösdkor a tanítványok saját otthonaikban voltak.
 3. Az Úr Jézus már keresztre feszítése előtt megígérte, hogy elküldi az Igazság Lelkét.
 4. Miután a tanítványokra rászállt a Szent Szellem, bátran beszéltek Isten felséges dolgairól.
 5. A tanítványok erőt kaptak, amikor eljött a Szent Szellem, de továbbra is féltek.
 6. A jelen levő emberek nem értették, hogy mi történt a tanítványokkal.
 7. A Szent Szellem képessé tette a tanítványokat arra, hogy más nyelveken beszéljenek.
 8. A Szent Szellemet mi is kérhetjük imádságban az Atyától.

 

 1. Húzd alá a mondatok helyes befejezését (több helyes válasz is lehet)!

 

A Szent Szellem…

 1. … érkezésének nem voltak látható jelei.
 2. … lángnyelvek formájában szállt le a tanítványokra.
 3. … szélrohamhoz hasonló zúgással jött el.

Az Úr Jézus azt ígérte, hogy az Igazság Lelke  …

a)… mindig a tanítványokban lesz.

b)… csak néha-néha látogatja meg a tanítványokat.

 1. c) … nem lehet az övék.

Az Úr Jézus azt is mondta, hogy a Szent Szellemet …

 1. … a világ nem kaphatja meg.
 2. … a világ is megkaphatja.
 3. … megkapják, akik szeretik Őt, és megtartják parancsolatait.

 

 1. Folytasd a Dorka és Kristóf történetét (6-12 mondat)! Szerinted mi történt velük a nap további részében, esetleg a következő napokban? Segítség lehet számodra, ha megfigyeled a történet címét.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s