„Én élek, és ti is élni fogtok.” A feltámadás történetének feldolgozása interaktív módszerekkel

Akiket ma a gyermek-foglalkozásokon tanítunk, az alfa generáció tagjai – „digitális bennszülötteknek” is nevezik őket. Ők azok, akik a rövid ideig felvillanó, egymást gyorsan váltó képek világában érzik otthon magukat. És – éppen ezért – ők azok, akiknek a figyelmét egyre nehezebb lekötni csupán meséléssel és hagyományos módszerek alkalmazásával. Szem előtt tartva ezt a tényt, tanítókként törekednünk kell arra, hogy változatos interaktív módszereket alkalmazzunk, és így tegyünk vonzóbbá, érthetőbbé egy-egy témát, tanulási tartalmat a gyermek-foglalkozások keretén belül. Egy interaktív, kooperatív módszerekre épülő húsvéti foglalkozás tervezéséhez szeretnék néhány ötlettel szolgálni az alábbiakban.

Korosztály: kisiskolások

A foglalkozás témája: Az Úr Jézus feltámadása.

A téma keretén belül arra fókuszálunk, hogy a történet különböző szereplői hogyan viszonyultak az Úr Jézus feltámadásához.

Központi gondolat/üzenet: Kétféle embertípussal találkozunk a történetben: voltak, akiket kimondhatatlan örömmel töltött el az Úr feltámadása, és voltak, akik nem hitték el, vagy nem akartak tudomást venni róla. Ma sincs ez másként: van, aki hisz, és van, aki nem hisz. Van, aki Vele van, és van, aki ellene. Nincs középút. Maga az Úr Jézus mondja a Máté 12:30-ban: „Aki nincs velem, ellenem van.” Nem elég csak tudni, hogy Jézus feltámadt (ismerni a történetet), hinni is kell azt. Az előbbi tények ismeretében fontos tudatosítani a gyermekekben, hogy milyen következményekkel jár az, ha az egyik, vagy a másik álláspontra helyezkedik az ember. Ebből a célból összehasonlítjuk a Jézus követőinek és az ellenségeinek a megnyilvánulásait, majd lehetővé tesszük, hogy a gyerekek a történtekkel és a szereplők viselkedésével kapcsolatosan állást foglaljanak, amely saját helyzetükre vonatkozóan is döntésre késztetheti őket. Az üzenet átadását a bibliai történet megismerése után a foglalkozás bármely mozzanatában megteheti a tanító a saját elképzelése szerint, azonban fontos a gyerekek visszajelzéseit követni (milyen mértékben értették meg az esemény lényegét?), és a Szentlélek vezetésére figyelni. Az alábbiakban bemutatott módszerek, eljárások a kivitelezésben nyújthatnak segítséget.

A leckét igeolvasással kezdjük: Máté 28, 1-18. Az igerész eseményeinek pontosabb megértése céljából történetpiramist készítünk egy előre előkészített kartonra vagy táblára. A piramis nyolc „emeletből” épül fel, amelyet – a hagyományos építkezéssel ellentétben – felülről lefelé haladva építünk, minden sorba eggyel több szó kerül. A piramist elkészíthetjük olyan módon is, hogy egyforma méretű kartonból „tégláka” (köveket) vágunk és ragasztunk egymás mellé, majd a közös megbeszélés után azokra írjuk a szavakat.

Képernyőkép – 2018-02-27 19-44-00

A történetpiramis kitöltésének egy lehetséges változata:

  1. Jézus
  2. Isten Fia
  3. temetőkert, üres sír
  4. Jézus feltámadt a halálból.
  5. Követői szívét öröm tölti el.
  6. A főpapok, vének megvesztegetik az őröket.
  7. Jézus megjelenik a tanítványoknak, akik leborulnak előtte.
  8. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. / Jézus Krisztus bűneink büntetését fizette ki a kereszten.

A történetpiramis elkészítése után a tanulók körbeülnek, középre teszünk egy kisasztalt, és minden gyerek kap két-két (három-három) „véleménykorongot”, és elindítunk egy beszélgetést azzal kapcsolatosan, hogy az egyes szereplők (asszonyok, őrök, farizeusok, tanítványok) mit érezhettek, amikor megtudták, hogy Jézus nincs a sírban. Aki letesz az asztalra egy korongot, az elmondhatja a kérdéssel kapcsolatos véleményét, gondolatait. Mindenkinek annyi lehetősége van a megszólalásra, ahány korongja van. A beszélgetés akkor ér véget, amikor a korongok mind elfogytak.

Ezt követően a padlóra helyezünk egy kb. 2 méter hosszúságú fonáldarabokból álló gubancot (a gyerekek számának fele legyen a fonalak száma!), és megkérjük a gyerekeket, hogy mindenki fogja meg egy fonál végét, így párokat alkotunk (az azonos fonál két végét fogó gyerekek párt alkotnak). Minden pár húz egyet az általunk előre elkészített kártyákból, amelyeknek a két oldalán egy-egy egymással ellentétes értelmű szó áll. A párnak az lesz a feladata, hogy mondjanak a húsvéttal kapcsolatosan egy vagy két olyan mondatot, amelyben benne vannak a kártyán levő szavaknak.

Lehetséges szópárok:

élet – halál
világosság – sötétség
ég – föld
bűnös – bűntelen
meghalt – feltámadt
szeretet – gyűlölet
örök élet – kárhozat
Isten – ember (csak a természetük alapján tekinthetők ellentétes értelműeknek!)
követői – ellenségei

Miután minden pár nyilvánosan elmondja az általa megfogalmazott mondatot/mondatokat, a kártyát felragasztják egy előre előkészített plakátra olyan módon, hogy a pozitív tartalommal bíró fogalom maradjon látható (a kártyalapnak ez az oldala lehet meleg színnel, míg a másik hideg színnel kitöltve). Így kialakítunk egy fürtábrát. A plakát címe és a fürtábra központi fogalma előre fel van írva a lapra. A plakát alsó részén helyet hagyunk a következő feladat során megfogalmazandó üzenet és az aranymondás számára, amint az alábbiakban látható.

Képernyőkép – 2018-02-27 19-35-15

Ezt követően – a létszámtól függően – három vagy négy csoportot alakítunk (3-6 fős csoportok). Három/négy képnek a puzzle-darabjait összekeverjük (annyi darab van összesen, ahány gyermek van a foglalkozáson, minden képet annyi darabra vágjunk, ahányas létszámú csoportokat szeretnénk alakítani!). A gyerekek a teremben járkálva megmutatják egymásnak a náluk levő képrészletet, és megkeresik a sajátjukhoz illő többi darabokat, majd összeillesztik azokat, ennek megfelelően kialakul három/négy csoport. A képek a történettel kapcsolatos eseményeket ábrázolják, pl. az asszonyok az üres sír előtt, a megrémült őrök, a tanítványok stb. A csoportok azt a feladatot kapják, hogy üzenetet kell írniuk azoknak az embereknek, akiket a képen látnak. A következő utasítást adhatjuk a gyerekeknek: „Fogalmazzátok meg egy-két mondatban, mit szeretnétek üzenni (mivel bátorítanátok? mit tanácsolnátok? stb.) a tanítványoknak/asszonyoknak/őröknek!” Nagycsoportos bemutatás és megbeszélés következik (minden csoport felolvassa az üzenetét). A továbbiakban arra kérjük a gyerekeket, hogy segítsenek megfogalmazni egy üzenetet a ma élő emberek számára, majd ezt felírjuk a közös plakátra, amit a foglalkozás előző mozzanatában készítettünk. Az üzenet lehet egy korábban megtanult igevers is, pl. „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz!” (Ap. Csel. 16, 31 b).

Ezt követően közöljük a gyerekekkel, hogy az Úr Jézusnak is van üzenete számunkra, amely egyben az aranymondásunk is: „Mert én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19b). Mielőtt megtanítjuk az aranymondást, tisztázzuk a gyerekekkel, hogy Jézus a tanítványainak mondta ezt a kijelentést, és az abban elhangzó ígéret azokra vonatkozik, akik Benne hisznek.

A befejező mozzanatban az Úr Jézus üzenetére válaszolunk, mi is megszólítjuk Őt imádságban. Mivel a gyerekek közül mindenki nem imádkozik hangosan, jó, ha megtaláljuk a módját annak, hogy kifejezzék hálájukat az Úrnak. Ebből a célból készíthetünk egy „Hálafát”, amelynek törzsét és ágait előzőleg elkészítjük, és minden gyerek egy falevélre ráír egy dolgot, amiért hálás Istennek, majd a levelet a fára ragasztja.

Az alkalmat a tanító imádsága zárja.

Isten áldása legyen minden húsvéti gyermekfoglalkozáson!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s