Tanárnő, tartunk Halloween-t?

Összehúzom a zakót magamon, jobb kezemben a táskámmal, hónom alatt a naplóval sietve megyek végig az előbb még oly zajos folyosón. Becsengettek, várnak a diákjaim. Alig lépek be az osztályba, a legzajosabb, a legmozgékonyabb, a legtöbb türelmet igénylő tanulóim körbevesznek, és elhangzik a címben is szereplő kérdés: Tanárnő, tartunk Halloween-t? Újoncként, amikor a legelső osztály […]

A bunyós kisegér

Beköszöntött a hideg ősz Kerek-erdőbe is. De az állatok nem tétlenkedtek, hanem szorgalmasan gyűjtögettek télire. Az egerek az erdő melletti gabonaföldeken gyűjtögettek magvakat maguknak és családjuknak. Cincogó egércsalád jó barátságban volt a Szürke egércsaláddal. De volt egy érdekes egércsalád is, őket Fehér egércsaládnak hívták. Hófehérek voltak. Egon volt a legnagyobb egérgyerek a Fehér családból. Szép […]

Azonosság

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” 1 Mózes 1:27,31 Napjainkra a nemi élet elferdítését célul kitűző igyekezetek olyan formát öltenek, amelyek régen maguk mögött hagyták ezeknek az „élestílusoknak” az egyszerű támogatását és ünneplését. Nyugaton az elmúlt 10-15 évben […]

Hat jótanács kezdő gyermektanítóknak

1. Kezdd a legkiválóbb úttal! Lehetetlen gyermekekkel foglalkozni anélkül, hogy szeretnéd őket. Akkor mindkét fél csak gyötrődni fog! Nagymamám nappalijának falán, aki nyugdíjas kora utánig foglalkozott gyermekekkel, évekig ott láttam ezt az idézetet, amit Lev Tolsztojnak tulajdonított: „Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!” […]

Ez is a szolgatársi kapcsolat része

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Galata 6,2 Egy lelkipásztor jó szokása, hogy időnként betekint gyülekezete különböző bibliatanulmányozó csoportjainak találkozására, és ha hiányt észlel, az Úr Jézus szavaival érdeklődik: „És a többi kilenc?!”. A jelenlevők mosolyognak, de ugyanakkor zavartan néznek össze, mert mintha a lelkipásztor kérdése nem csak érdeklődésből, hanem számonkérésből […]

ÉLETRE NEVELÉS

Mit tanulhatunk egy pogány pedagógustól? Jeles napokon általában közismert nevek, nagy emberek világra szóló teljesítményei elvenednek meg előttünk. A Pedagógusok Világnapján (melynek idei mottója Teaching in Freedom, Empowering Teachers) hadd álljon előttünk egy évezredekkel ezelőtti névtelen, pogány pedagógus, az egyiptomi hercegnő példája: a 2Móz 2,1-10, és az Ap.Csel 7,1-23 igerészekben olvashatunk róla. Pedagógus volt, hiszen […]

Új teremtés

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme, új jött létre.” 2 Korinthus 5, 17 Az előbbi igevers jól ismert a Bibliában jártas hívő ember számára, az általa kijelentett igazság is egyértelmű, mégis nehéz megélni, elfogadni minden helyzetben. Az a személy, aki az újjászületést átélte, tapasztalja, hogy Isten új természettel […]

Zenei világnap vasárnapi iskolai szemmel

Október 1-je az egész világon a zene ünnepnapja, mióta Yehudi Menuhin javaslatára az UNESCO Nemzetközi Tanácsa a Zene világnapjává nyilvánította. Ezen a napon a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékezünk, és ezáltal lehetőség nyílik a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerésére. Kodály Zoltán mondta: „ A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő…” Keresztyén életünk mindennapjait is […]