Készüljünk anyák napjára!

Hálás vagyok Istennek, hogy már 5 éve készülhetek az anyák napjára édesanyaként. Érdekes érzés, amikor a Mosolyklubon a gyerekekkel meglepetéssel készülünk az édesanyáknak, és látom, amint a lányom a szemem előtt készíti az ajándékomat. Ettől eltekintve, mindig lenyűgöz a kis kezének a munkája; bármi legyen az, kedves a szívemnek. Egy olyan kézimunkát választottam erre az […]

Anyák napja a vasárnapi iskolában

Az anyák napja szerte a világon nagy ünnep. Ilyenkor sokkal inkább hálát adhatunk Istennek azért, hogy gyülekezeteinkben is vannak édesanyák, akik gyermekeiket Isten félelmében nevelik. Megtaníthatjuk a gyermekeknek, hogy: 1. Édesanyjuknak engedelmességgel tartoznak: „Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami […]

Úttalan utakon

  „… maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.„ Lukács 24,15b Az Emmausba tartó tanítványok fizikailag egy bizonyos úton haladtak, de mielőtt elérték volna céljukat, lelkükben több utat végig jártak, mint gondolták volna. Amire számítottak, az a gyász és csalódás útja volt; úgy gondolták ezen az úton fognak bandukolni egészen Emmausig. Tudjuk és […]

Anyák napja így is, úgy is

Kedves emlékeim vannak erről az ünnepről. Gyerekkoromban a Békési Baptista gyülekezetben az összes gyermek és fiatal ezen a délutánon felült az énekkar helyére, együtt énekeltük a sok, szép, alkalmi éneket, mondtuk a verseket, a végén pedig orgonaszó mellett egy-egy szál szegfűt vittünk édesanyánknak. Sok év után nyilallt belém, hogy vajon az édesapákra miért nem gondoltunk […]

Készülj és készíts a harcra!

A gyermek- és tinimunkát olykor kellemes kikapcsolódásnak, aranyos játszadozásnak éljük meg, amely olyan kellemes és könnyed tud lenni, hogy szellemileg feltöltődünk, kikapcsolódunk. Olykor – ahogyan velem is sokszor megtörtént – mi magunk is egy nagy gyermekké válunk, önfeledten játszadozva és énekelve a kis csapatunkkal.  Másrészt van, amikor még időt szakítani a készülésre vagy eljutni a […]

Apátlan és istentelen nemzedék?

Figyelve az elmúlt évek adatait szomorúan állapítható meg, hogy növekvőben van az apátlan gyermekek száma. Jelenleg Romániában közel 55.000 gyermek és tizenéves él állami gondozásban. Nagy része soha sem ismerte az édesapját. Továbbá, több mint 300.000 gyermek egyik vagy mindkét szüleje külföldön dolgozik, így a kiskorúak rokonok vagy idegenek gondozásában maradtak. Szüleiket évente 1-2 alkalommal […]

„Minőség” az ünnepben

„A Jézus előtt és mögött vonuló nagy tömeg mind azt kiáltotta:  Hozsánna! Áldott, aki az Örökkévaló nevében jön!” Márk 11,9 Ünnepi tömeg fogadta az Úr Jézust a Jeruzsálembe való bevonulásakor, egy héttel a golgotai kereszthalála előtt. Neki fájt az elveszett voltuk, amiből őket szabadítani jött, a tömeg viszont nem ismerte fel igazi állapotát, ahogyan Jézust […]

Hogyan mutassuk be a húsvéti történetet szemléletesen?

Bevallom, évente ismétlődő ünnepeink során sokszor küszködtem azzal, hogyan tárjam a gyerekek, a tinik elé azt a történetet, eseménysort, amelyet évről évre hallanak, olvasnak, ezért már jól ismerik. Így volt ez a húsvéti eseményekkel is. Ezért aztán nagy örömömre szolgált, amikor kaptam valakitől egy anyagot, amelyben egy nagyon jó ötletet találtam. Leírom, hogyan alkalmaztam. Kerestem […]

Elöl járni az ünneplésben

„Mikor pedig már közeledtek az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent…”                      Lukács 19,37 Egy gyors pillantás a naptárunkba és láthatjuk, hogy napokon belül újra itt a húsvéti időszak. Fontos ez a gyors pillantás, mert a karácsonyi időszakkal ellentétben ezek a kiemelkedő alkalmak nincsenek pontosan leszögezett dátumokhoz kötve, hanem évről […]

Húsvéti kulinária

Anyaként, tanítóként keresem az új utakat, amelyeket járva gyerekeim újszerű módon fedezhetik fel egy-egy ünnep üzenetét. Olyan tevékenységek után kutatok vagy találok ki, amelyeken során gazdag lelki élményekhez jutnak a gyerekek, mellesleg emlékezetessé válik, mélyen beivódik egy-egy igazság. Az alábbi ötleteket akár otthon, a családban is meg lehet valósítani egy szabad délutánon – ezáltal is […]