A Megváltó kitartása

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” – Lukács 19:10 Ez az igevers megmutatja nekünk Krisztus magatartását az elveszettek megváltását illetően. A „megkeresésnek” fordított szó többről szól, mint egyszerűen kutatni valami után. Ez a kifejezés magában foglal egy olyan elszánt kitartást, amely nem adja fel, amíg a probléma megoldásra nem jut. […]

Helyreállítás

„…és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be; […]ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem.” – Kol. 4:10-11 János, akit Márknak is neveztek, csatlakozott Pálhoz és Barnabáshoz, ám amikor látta, hogy miként próbálja a sátán elferdíteni az Úr egyenes útjait, meghátrált a szolgálatból, és hazament (ApCsel 13:4-13). Pál […]

Beszámoló a Bibliai Olimpia helyi szakaszáról

A Romániai Magyar Baptista Vasárnapi Iskolai Szövetség ebben a tanévben is meghirdette a Bibliai Olimpiát, immár ötödik alkalommal. 29 gyülekezetből 179 gyermek jelentkezett be. Miért is szervezzük a Bibliai Olimpiát? Mi a célunk vele? Máté Imola udvarhelyi vasárnapi iskolai tanító egyik írásában a Gyermekeket Jézushoz blogon nagyon jól megfogalmazta ezt: “Egy bibliaismereti verseny túlmutat önmagán: […]

A könyv és borítója – tárgyi lecke ötlettár

Forrás: Doherty, Sam: Bible talks for children (2. kötet), 112-113. oldal Kiadó: Child Evangelism Fellowship (Gyermek-Evangélizációs Közösség) Lisburn, Észak Írország, 2009. Angolból adaptálva: Vékás Benjámin   Nekem tetszenek a könyvek, gondolom neked is. Van kedvenc könyved (adj lehetőséget a válaszadásra)?  Van most néhány könyv nálam.  (Mutasd meg a könyvek borítóját egyenként). Ugye, milyen szépek, színesek […]

Amikor az Ige élő és ható – Nehémiás 8

Az egész nép (mindazok, akik meg tudták érteni a hallottakat) egy emberként összegyűlt a piactéren, hogy hallgassák Ezsdrás papot, amint kora reggeltől délig olvassa a törvényt. Önként tették ezt, és nagy figyelemmel, felállva hallgatták a felolvasást. Kezdéskor felemelt kezekkel, majd meghajolva, és arccal a földreborulva áldották az Istent. Aztán a papok és a léviták magyarázatát […]

Amikor Isten indít valamire – Nehémiás 7,4-60

„Fölindította azért Istenem a szívemet, hogy összegyűjtsem az elöljárókat, a főembereket és a népet, és számba vegyem őket.” (5.v.) Hmm… érdekes. Egyszer Dávid is tartott népszámlálást, de arra nem Isten indította őt, hanem a Sátán. (1Krón 21,1) Ugyanaz a cselekedet, mégis, ha Isten a forrás, abból áldás fakad, ám ha a gonosz, annak keserű következményei […]

Vezéregyéniségek – Nehémiás 7,1-3

Nehémiás vezérré tette testvérét, Hanánit és Hananját, a vár parancsnokát. Korrupció? Aligha. Utóbbi vezérré választása meg is van indokolva: „sokkal hűségesebb és istenfélőbb volt másoknál.” (2.v.) Az sem véletlen, hogy két személyt tett vezetővé. Talán a feladat nagysága miatt is, de az elszámoltathatóságért is. Nem, nem volt különbségtétel. Milyen sokan szeretnének vezetők lenni (és lesznek […]

Ne add fel, mert Isten sem adja fel

„Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval…” – 2 Móz. 6:1 A Mózes és a fáraó közötti első találkozás csak rontott a zsidók helyzetén. Ez konfliktushoz vezetett Mózes és Izráel népe között, ő pedig ismét kész volt lemondani elhívásáról (2Móz. 5:22-23). Azonban ez a látszólagos akadály nemhogy nem nehezítette Isten […]

Isten fényképalbuma

Igazság: A Biblia megmutatja milyenek vagyunk valójában. Szemléltető eszközök: egy fényképalbum, néhány különálló fénykép, egy kisbaba fényképe, egy Biblia. Ha szeretnéd, különböző kartonocskákra ráírhatod azokat az ige helyeket, amiket még használni fogsz. Szeretnéd, ha lefényképeznek? Vannak, akik nagyon jól érzik magukat a kamerák előtt, míg mások szégyenlősebbek, esetleg egyenesen utálják, ha lencsevégre kapják őket. De […]