A vihar elrendelése

„Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra…” – Máté 14:22 A tanítványok, mint tapasztalt halászok, valószínűleg felismerték a közelgő vihar vészjeleit. Ők azonban szót fogadtak mesterüknek és megbíztak Jézus kérésében. A földi élet megpróbáltatásai soha nem véletlenül történnek, soha nincsenek Isten ismeretén, sem hatalmán kívül, hanem mindig […]

Húsvéti kézimunkák

Üres sír csipeszen Készítsük el ezt a kézimunkát, amivel segíthetünk a gyerekeknek megérteni azt hogy Jézusnak hatalma van legyőzni a halált.  Megoszthatjuk a gyerekekkel, hogy Jézus nem halott. Elmondhatjuk, hogy Ő önként ment a keresztre, mert annyira szeret minket, és el akarta hordozni a mi bűneink büntetését. Elolvashatjuk a Lukács 24: 1-8 verseket, elmagyarázhatjuk, hogy […]

Mivel Isten szeret, figyelmeztet

„Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, és miután magamban meghánytam vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket meg az elöljárókat… Akkor ezt mondtam: nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Hiszen én, rokonaim és legényeim is, kölcsönöztünk […]

Bibliai történetek az óvodai hétköznapokban

Ki az óvó néni? Aki szereti, neveli, tanítja, óvja az egész kicsi gyerekeket iskoláskorukig. Egy óvónő mindig a legjobbat akarja a csemetéinek, és igyekszik második anyukaként foglalkozni velük a hétköznapokban. Ezért is szeretem a hivatásom, mert egy időre nem csak a saját gyermekeim édesanyja vagyok, hanem egy csöppet minden gyerek anyukája, akit reggel átveszek az […]

Probléma kezelés

„Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz.” – 1 Sámuel 8:6 Íme néhány tanulság Sámueltől, hogy miként kezeljük a szolgálatunkban felmerülő problémákat. Sámuel rosszallotta azt, amit Izráel vénei megoldásként javasoltak fiai korrupciója ellen. Először is, soha ne válasszunk olyan megoldást, amely ütközne Isten akaratával, törvényével, […]

A szolga kérése

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” – Zsoltárok 90:17 Szolgálatunkhoz hozzátartozik, hogy korlátozva vagyunk. Limitált az az idő, amit a gyermekek evangélizálásával és tanítványozásával tölthetünk. Korlátozott a figyelmünk, amit a gyermekek egyéni odafigyelésére tudunk odaszánni. Véges az az időszak is, amely alatt befolyással lehetünk a gyermekekre és […]

Nyugtalanság

„És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Corá és Estáól között volt.” – Bírák 13:25 Az Úr Lelke olyan hatással volt Sámsonra, amelynek következtében Izráel eme bírája nem maradhatott közömbös népe állapotával szemben. Ennek a nyugtalanságnak a következménye pedig az volt, hogy Sámson elkezdett nagy dolgokat tenni ott, ahol éppen volt […]

Tömjén

„Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat.” Zsolt 141,2 Nemrég, születésnapomra egyik kedves munkatársamtól egy kis üvegecske tömjént kaptam. Kicsit meglepődtem. Tudtam, hogy neki fontos a templomból hozott, megszentelt tömjén. Aztán eszembe jutott, hogy Jézus is kapott születésnapjára tömjént. Utána is néztem, mi is a jelentősége a tömjénnek. A tömjén egy […]

Az Úr jóváhagyásának célja

„És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izráelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izráelnek a javára.” – 2 Sámuel 5,12 Amikor Dávid látta, hogy Isten megerősítette királyságát, ő azt is megértette, hogy Isten ezt népe javára teszi. Amint Isten jóváhagyásának örvendünk, meg kell értenünk, hogy ez nem csak a mi bátorításunk érdekében történik, […]